ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี

การศึกษา
M.B.A. (Finance) University of Scranton, U.S.A.
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.ศ.5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสตรีวิทยา กทม.

หนังสือและบทความที่เขียน
– หลักการบัญชี 2 (พิมพ์ครั้งแรกปี 2537)
– หลักการบัญชี 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
– การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
– การรายงานสิทธิบัตรยาในงบการเงิน กรณีองค์การค้าโลกอนุญาตให้ประเทศสมาชิกประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (บทความใน “เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์”)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ปี 2540 ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน” ที่สำนักตรวจบัญชีกลาโหม ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
ปี 2547 จัดทำหลักสูตร “การบัญชีสำหรับนักบริหาร SMEs” ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s