ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

ข้อมูลการศึกษา
2514 – 2516 ม.ศ. 5 (แผนกวิทยาศาสตร์) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กทม.
2516 – 2517 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (ไม่จบการศึกษา)
2520 – 2527 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 – 2534 บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (ก่อนจบปริญญาตรี)
2517 – 2518 พนักงานตรวจสอบคุณภาพเยื่อกระดาษ บริษัท สยามคร๊าฟ จำกัด
2520 – 2521 ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องจักร บริษัท เรย์โนล์ด อลูมิเนียม จำกัด
2521 – 2524 พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (หลังจบปริญญาตรี)
2528 (ม.ค. – พ.ค.) นายทหารเหล่าการเงิน (ยศว่าที่ ร.ต.) ตำแหน่งประจำกรมการเงินทหารบก
2529 – 2530 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ
2530 – 2534 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2534 – 2536 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก
2536 – 2547 อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2547 – ปัจจุบัน ปฏิบัติธรรมที่ เชียงใหม่-เชียงราย

Amzy R. Nirvana

หนังสือที่เขียน
– การบัญชีเพื่อจัดการ (พิมพ์ครั้งแรกปี 2542)
– หลักการบัญชี 1 (พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
– การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
– การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ปี 2540 ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน” ที่สำนักตรวจบัญชีกลาโหม ร่วมกับ ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
ปี 2544 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน” ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ. ศุภสิน สุริยะ

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
ปี 2547 จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ อ.อรรถพล ตริตานนท์) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s