อ.อรรถพล ตริตานนท์

ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ (ชื่อเดิม อรรถพล ตริตานนท์)
ชื่อปัจจุบัน ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ข้อมูลการศึกษา

2528 – 2531  ม.6 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
2531 – 2535  บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 – 2539  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ

 • นักบริหารดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2547
 • Certificate of Basic of Supply Chain Management

ประสบการณ์การทำงาน

2535 – 2536

 • นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – 2539

 • ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์แฟคตอรี่ จำกัด
 • หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน / นักวิเคราะห์ระบบงาน

2539 – 2541

 • ที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กรมสรรพสามิต , บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน) , บริษัท ยูไนเต็ดเกรน อินดัสตรี จำกัด , บริษัทโมลด์แอนด์ได จำกัด
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (บริษัทในเครือ ล็อกซ์เลย์)

2541 – 2544

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

2544 – 2548

 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 – 2549

 • Senior Brand and Marketing Director บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ – eMarketplace (www.smemall.com)

2549 – 2550

 • Vice President บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • Acting Chief Financial Officer บริษัท ป่องทรัพย์  จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์ www.blogth.com
 • เว็บมาสเตอร์  www.thailandaccount.com , www.boxth.com

2551

 • Chief Strategic Officer บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • Acting Chief Financial Officer บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

2552

 • Vice President – Corporate System บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Mentor)

หนังสือที่เขียน

 • ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง! (พิมพ์ครั้งแรกปี 2539)
 • คู่มือบัญชีสำหรับนักบริหาร (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting manual for managers ของ Jae K. Shim, Joel G. Siegal พิมพ์ครั้งแรกปี 2544)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting information system : Marshall B. Romney, Paul John Steinbart พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
 • การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
 • การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)
 • การบัญชีการเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ

2547  จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s