หนังสือการบัญชีบริหาร

หนังสือบัญชีบริหาร โดย สุปราณี ศุภสิน อำนาจ และ ธีรเสฏฐ์

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับเนื้อหาบทที่ 2-8 ตามหนังสือ Cost Accounting ของ Horngren
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับซีดีสื่อการสอนได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในซีดีประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint, Word, PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในบล็อกนี้)

บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม
บทที่ 6 งบประมาณ
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่

คลิก   >>>   รายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

เนื้อหาครอบคลุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต-รายงานต้นทุนการผลิต ของเสีย-ของที่นำมาปรับปรุงใหม่-เศษซาก Recording Standard Costs and Variances และ ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

สถิติการพิมพ์ หนังสือการบัญชีบริหาร โดย สุปราณี และ คณะ

พิมพ์ครั้งที่ 7 ต่างจากการพิมพ์ครั้งก่อนๆ คือ (1) บทที่ 11 เพิ่มเติมแนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบันไว้ในภาคผนวก เนื้อหาเรื่องนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มพิมพ์หนังสือครั้งแรก (2) บทที่ 12 เพิ่มเติมการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือความเป็นเลิศไว้ในภาคผนวก (3) บทที่ 11 หน้า 309 หัวขัอ การจัดทำโครงการลงทุนและวิธีวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ เพิ่มเติมวิธีการคำนวณอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ หากระแสเงินสดเข้าหลังภาษีก่อนแล้วจึงคำนวณหา NPV (4) บทที่ 2 หน้า 35 หัวข้อย่อย Regression Analysis Method เพิ่มเติม ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ (5) แก้ไขเล็กๆน้อยอีกหลายแห่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330      สาขา
 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 08-6323-3704 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

สาขาและตัวแทนจำหน่ายของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s