คลังเก็บป้ายกำกับ: บัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีขั้นต้น โดย อำนาจ และ อรรถพล

ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles
ของ Pyle and Larson (เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง)

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรก และพนักงานทั่วไป
มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย ,
Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบ interactive

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
บทที่ 8 ระบบบัญชี
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ภาคผนวก

คลิก   >>>   ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

พิมพ์ครั้งที่ ปีทีพิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ หนังสือบัญชีขั้นต้น

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

      สาขา

 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขารัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-54

สาขาและตัวแทนจำหน่ายของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

   
PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น
Thailand Account

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 4 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 แต่ละ version จะมี 30 ไฟล์
ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 21 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4)
และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)
กรณีที่ต้องการเลือกดาวน์โหลดเป็นบางบท > > ไปที่ Paragraph ท้ายสุด

ดาวน์โหลดไฟล์

คลิก   >>>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)    
(ขนาดไฟล์   31.5    17.9   18.6   16.8 MB ตามลำดับ)
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมด และ Upload ใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

คำแนะนำในการใช้ PowerPoint Presentation
เมื่อนำไปเปิดใช้ บางครั้งจะพบปัญหาเรื่องตัวเลขใหญ่มากจนล้นกล่องข้อความ แล้วไปทับซ้อนกับบรรทัดถัดไป (มักจะเป็นตัวเลขของฟอนท์ Time New Roman ซึ่งไม่ได้เลือกใช้ตอนจัดทำ แต่จะแทรกเข้ามาแทนฟอนท์ Cordia ที่เลือกใช้) ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาไฟล์ PowerPoint เวอร์ชั่น 2003 ไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม PowerPoint เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2010


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฟอนท์ที่อาจจะเกิดขึ้น ผมจึงได้จัดทำไว้ 4 เวอร์ชั่น ฉะนั้นควรเลือกใช้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง (แม้ว่าเครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2007 ไว้ สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2010 หรือ 2013 ได้ หรือ เครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2010 ไว้สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2003 ได้ก็ตาม)
PowerPoint จัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยเวอร์ชั่น 2003 ต่อมาเมื่อมีเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นออกมาให้ใช้ จึงได้แปลงเวอร์ชั่น 2003 เป็น 2007, 2010 และ 2013 ตามลำดับ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านลงโปรแกรม PowerPoint ไว้มากกว่า 1 เวอร์ชั่น ควรหลีกเลี่ยงการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2007 เพราะการเคลื่อนไหวของข้อความหรือตัวอักษรในบางจุด (ในบางสไลด์) ไม่ค่อยราบเรียบ เคลื่อนไหวกระดุก เคลื่อนไหวอืด (บางครั้ง หลังจากคลิกแล้ว กว่าข้อความจะปรากฏอาจใช้เวลาถึง 3-5 วินาที) ท่านที่เคยดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว (ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2556) อาจเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมได้แก้ไขปัญหาของเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว แต่ความราบเรียบของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมา ยังด้อยกว่าการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2003 หรือ 2010 หรือ 2013 และไม่มั่นใจว่าหลังจากแก้ไขแล้วปัญหาดังกล่าวจะหวลกลับมาเป็นเช่นเดิมอีกหรือไม่

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

(1)
สำหรับผู้ที่เลือกดาวน์โหลด 2003 ซึ่งขนาดไฟล์เกินกว่า 20 MB จะพบข้อความดังนี้
ขออภัย เราไม่สามารถสแกนหาไวรัสในไฟล์นี้ ไฟล์มีขนาดเกินขนาดสูงสุดที่เราสามารถสแกน ดาวน์โหลดต่อไป
(Sorry, we are unable to scan this file for viruses.
The file exceeds the maximum size that we scan. Download anyway)

ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดต่อไป (Download anyway) แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)

(2)
PowerPoint Presentation (2003, 2007, 2010, 2013) ทุกไฟล์ เมื่อเปิดใช้งานจะมี Windows ปรากฏขึ้นมา
ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ Click ที่ “อ่านอย่างเดียว (Read Only)”

read only 1 read only 2

(3)
วิธีการนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้) ไปใช้
คลิกเมาส์ที่ไฟล์นั้น (คลิกครั้งเดียว) คลิกเมาส์ด้านขวา แล้วเลือกคลิกที่ Extract Here
(ถ้าใช้ WinZip เลือก Extract to here)
จะได้โฟลเดอร์ 03-FA (เมื่อเลือก 2003) หรือ 07-FA (เมื่อเลือก 2007) หรือ 10-FA (เมื่อเลือก 2010) หรือ 13-FA (เมื่อเลือก 2013)

การนำเอาไฟล์ที่บีบอัดไว้ด้วย WinRar หรือ WinZip หรือ 7-Zip ไปใช้

การเปิดไฟล์ PowerPoint Presentation

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
คลิกที่   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมด และ Upload ใหม่ (สำหรับส่วนนี้) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับบภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับบภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 5 วงจรการบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม   2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 ระบบบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย   2003   2007   2010   2013

วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีขั้นต้น – บทที่ 1

ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล >> รวยขึ้น จนลง ดูที่ตรงไหน

สำหรับหัวข้อแรกๆของบทนี้ยังไม่ได้จัดทำ

MP3, บททดสอบ, กระดาษคำตอบและแนวคำตอบแบบฝึกหัด – บัญชีขั้นต้น

เสียงบรรยาย (mp3) : คลิกที่ภาพดอกบัวด้านล่าง
แนวคำตอบสำหรับแบบฝึกหัด : คลิกที่ภาพดอกบัวด้านล่างเพื่อ Download
กระดาษคำตอบสำหรับแบบฝึกหัด : คลิกที่ภาพดอกบัวด้านล่างเพื่อ Download
บททดสอบบน Authorware (13 ชุด) : คลิกที่ภาพดอกบัวด้านล่างเพื่อ Download
ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด (กระดาษคำตอบสำหรับแบบฝึกหัด และ บททดสอบบน Authorware) เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้
วิธีนำไฟล์ไปใช้ >> คลิกเมาส์ที่ไฟล์นั้น (คลิก ครั้งเดียว) แล้วคลิกเมาส์ด้านขวา
เลือก WinZip (หรือ 7-Zip) แล้วเลือก Extract to here (หรือ Extract Here)
กรณีที่ลง WinRAR ไว้ เมื่อคลิกเมาส์ด้านขวา สามารถเลือก Extract Here ได้เลย
(ดูวิดีโอ “การนำไฟล์ที่บีบอัดไว้ ไปใช้” ในหัวข้อ PowerPoint Presentation)

บททดสอบบน Authorware
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่ได้จากการคลายการบีบอัด (Unzip)
ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ “Quiz_…” เพื่อทำบททดสอบ
th เป็นบททดสอบภาษาไทย en เป็นบททดสอบภาษาอังกฤษ
mc เป็นบททดสอบแบบปรนัย te เป็นบททดสอบแบบเติมคำ


แก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2) : คลิกที่ภาพดอกบัวด้านล่าง