คลังเก็บป้ายกำกับ: พาวเวอร์พอยท์

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

Thailand Account

ชุดใหม่
upload files เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งก่อน 24 เมษายน 2559)

ทุกไฟล์ font size 32 บางไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (widescreen) ซึ่งชื่อไฟล์นั้นจะต่อท้ายด้วย ws เมื่อนำไปใช้แล้วหากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป) สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>>  2003  หรือ  2007  หรือ  2010  หรือ  2013  หรือ  2016  แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์  29  ,  9  ,  9  ,  7  ,  7  MB ตามลำดับ

สำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก
PowerPoint ชุดดั้งเดิม ใช้ font size 28 เกือบทั้งหมดและเป็นแบบจอมาตรฐานเท่านั้น (จอแคบ) มีข้อที่เด่นกว่าชุดใหม่ตรงที่ การแสดงบางรายการสามารถจบหรือสิ้นสุดได้บนสไลด์เดียว เช่น งบกำไรขาดทุน ในขณะที่ชุดใหม่จบหรือสิ้นสุดได้ในสไลด์ที่ 2 เพราะแต่ละบรรทัดของ font size 32 สูงกว่า size 28 ประมาณ 10% (ความสูงของสไลด์แบบจอกว้างและจอแคบเท่ากันคือ 19.05 cm) ชุดใหม่มีข้อเด่นตรงที่ตัวหนังสือใหญ่เห็นได้ชัดกว่าและสร้างขึ้นด้วยความประณีตกว่าชุดเดิม ถ้ามีเวลาจะปรับปรุงชุดเดิมทุกไฟล์ให้มีความประณีตกว่าเดิมและเปลี่ยนเป็น background เป็นสีขาวเหมือนชุดใหม่
ดาวน์โหลด PowerPoint ชุดเดิม คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010     2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย  2003   2007   2010   2013   2016

PowerPoint – บทเรียนบัญชีบริหาร

Thailand Account

ขอเลื่อนกำหนดวัน upload ชุดใหม่ (พื้นสไลด์สีขาว จอกว้าง) ออกไป 1 เดือน เป็น ไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคม (แจ้ง ณ 30 มิถุนายน 2560)

Upload files ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 (ครั้งก่อน 28 เมษายน 2556)

เรื่องแจ้งให้ทราบ (ณ 16 พฤษภาคม 2560)
ตอนนี้กำลังจัดทำชุดใหม่ พิ้นสไลด์ (background) เป็นสีขาว บางบทจะเป็นแบบจอกว้าง (widescreen) คาดว่าจะแล้วเสร็จและ upload ขึ้น blog ได้ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด คลิกที่ ใส่ความเห็น (ใต้ชื่อหัวเรื่อง) แล้วเขียนข้อเสนอแนะของท่าน

เรื่องแจ้งให้ทราบ (ณ 18 มิถุนายน 2560)
จะมีแบบฟอร์มสำหรับใช้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 6 (งบประมาณ)ให้ท่านดาวน์โหลด (เป็นข้อเสนอแนะของท่านหนึ่ง เข้าใจว่าคงจะเป็นนิสิตนักศึกษา) จะ upload ขึ้น blog พร้อมกับ PowerPoint ชุดใหม่ และวาง Link ไว้ที่เดียวกับ PowerPoint บทที่ 6

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 32 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 12 จำนวน 31 ไฟล์ (MA01, ……, MA12) และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   20 ,  6 ,  6 ,  5  ,  5 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน New
1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ – การบันทึกบัญชี   2003   2007   2010   2013   2016
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต – รายงานต้นทุนการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม – สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2003   2007   2010   2013   2016
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)

บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount
มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น